Een regionaal energieplan, MET Klimaat Koopkracht

Als uitwerking van het klimaatakkoord, moet elke regio een eigen Regionale Energie Strategie opstellen. Dat is een plan, met als doel 50% van de regionaal verbruikte energie ook in de eigen regio op te wekken.
En 50% van de CO2 uitstoot  te reduceren.
Beide voor 2030 te realiseren.

Dit zijn zeer ambitieuze doelen, en dat betekent dat het waarschijnlijk meer gaat kosten dan nodig is.
Met duurzame energieprojecten is het gebruikelijk dat burgers dat betalen, en bedrijven de winst en de subsidie krijgen. Maar omdat het nu om een sprong van ca 5 naar50% duurzaam gaat, moeten burgers er ook voordeel van krijgen, net als bedrijven.
Helaas heeft de overheid daar niets voor geregeld, ze denken dat wij burgers zoals altijd wel alles zullen betalen.

Daarom is het nu tijd om in actie te komen, en burgers voordeel te reserveren in de regionale energie strategieën.

Elke gemeente is daar NU op zijn manier mee bezig, en de gemeenteraad moet het goedkeuren.
Daarom roep ik betrokken FNV leden op hier aan mee te doen.

Kijk wat de gemeente al doet, en hoeveel voordeel ze nu reserveren voor burgers.
Meldt dat hier.

We kunnen dan die kennis delen, zodat wij van de vakbond er voorzorgen dart wat de ene regio goed doet, de andere regio’s ook gevraagd wordt dat zo te doen.

Stappenplan voor overheden

Na de zomer moeten de regio’s hun energieplan inleveren bij de provincie.
Die telt alle ambities op, of het ook voor de hele provincie optelt tot 50% duurzaam en 50% CO2 reductie.
De provincie doet dan een eerste poging de regio’s tot meer ambitie aan te zetten, zodat ze samen wel tt die 50% komen
Begin 2020, gaan de plannen naar Den Haag, waar het ministerie weer alles optelt.
Bij te korten, mogen provincies eerst met een inpassingsplan extra projecten opleggen.
Of de ene provincie doet meer dan een andere, zodat het totaal toch optelt tot 50%
En als dat niet genoeg is, wil de regering de provincies plannen opleggen.

Het is dus slim, in de regionale Energie Strategie te kijken, waar de regio en de gemeentes en de inwoners en bedrijven, voordeel van kunnen realiseren, zodat ze daar wat meer kunnen doen, eventueel.

De belangrijkstetaken zijn het plannen van windpark locaties, of zonneweides.
En het aanwijzen van woonwijken die als eerste van het gas af gaan, voor 2030.
En de technieken die daarvoor gepland worden.

Ook hierbij geldt, die projecten zijn nu al in gedachte bij ambtenaren bekend. Is daar door lokale FNV leden achter te komen, en wat is dan de kans dat huishoudens daar voordeel van kunnen krijgen, als dat aan de gemeente gevraagd wordt?